Flitsers

Een flitser kan in veel gevallen een nuttige toevoeging zijn om een geslaagde foto te maken.

Doordat je een eigen lichtbron gebruikt ben je minder afhankelijk van het aanwezige licht.

's Avonds kun je een flitser gebruiken waar je anders bij gebrek aan licht een bewogen of

zelfs helemaal geen foto had kunnen maken.